Bibliography (1999/77)

ContributorsMorita, Minoru, 1932- (author)
TitleSakkyokuka Chaikofusukii No. Nayami to sono Jidaisei (作曲家 チャイコフスキ の 悩み と その 時代性)
InRitsumeikan Kokusai Kenkyu (立命館 国際 兼キュ) [Kyoto]
PartVol. 11
EditionMarch 1999
Published1999
Extentp. 57-72
FormatArticle
LanguageJapanese