Bibliography (2003/10)

ContributorsChen, Yongxiu (author)
TitleRàng tiān'é tiào bālěiwǔ. Zuì zuì éguó de cháikěfusījī (讓天鵝跳芭蕾舞. 最最俄國的柴可夫斯基)
PublishedTaipei : Sānmín shūjú, (三民書局), 2003
Extent[48] p.
Standard No.ISBN 9571438243
FormatBook
LanguageChinese
NotesA biography of Tchaikovsky for schoolchildren