Bibliography (2003/15)

ContributorsFang, Liping (author)
Title10 nhà âm nhạc lớn thế giới
PublishedHanoi : NXB Văn hóa thông tin, [2003]
Extent296 p. ; illus.
SeriesTh p đ i tùng thư.
FormatBook
LanguageVietnamese
NotesShort biographies of ten musicians, including Tchaikovsky