Bibliography (1999/16)

ContributorsBukinik, Mikhail Yevseyevich, 1872-1947 (author)
TitleMikhail Bukinik
InTchaikovsky through others' eyes
PublishedBloomington : Indiana University Press, 1999
Extent311 p. ; illus. (p. 217-218)
Standard No.ISBN 0253355450
FormatArticle
LanguageEnglish
Related ItemsTranslated from 25 октября 1893 года. Мой воспоминания о П. И. Чайковском (1952)