Bibliography Index (O)

This is an index to the names of persons whose works appear in the Bibliography section.


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Ober, William B., 1920-1993

Oberzaucher-Schüller, Gunhild, 1942-

Obolensky, K. K.

Obolensky, Leonid Yegorovich, 1845-1906

Oborin, Lev Nikolayevich, 1907-1974

Obryvalin, Aleksandr Nikolayevich, 1932-

Očadlík, Mirko, 1904-1964

O'Connell, Charles, 1900-1962

Ogolevets, Aleksey Stepanovich, 1891-1967

Ogura, Shigeo, 1935-

Ôiddiq, 'Abd Al-Hadi

Oistrakh, David Fyodorovich, 1908-1974

Oksanen, Anna-Marija

Oldani, Robert William

Olkhovsky, A. V.

Ollivier, Stéphane, 1967-

Onchurova, N.

Oppens, Kurt, 1910-1998

Orfeyev, S.

Orlov, Georgy Pavlovich, 1900-1940

Orlov, N.

Orlov, V.

Orlova, Aleksandra Anatolyevna, 1911-2014

Orlova, L.

Orlova, Yelena Mikhaylovna, 1908-1985

Orokhovatsky, Yury Ivanovich, 1938-2002

Oryshak, Igor Maksimovich, 1939-

Osborne, Conrad

Osipova, L.

Osipova, V.

Oskolkov, G. I.

Osmakov, Nikolay Vasilyevich

Osmond-Smith, David, 1946-2007

Osojnik, Jana, 1933-

Ossovsky, Aleksandr Vyacheslavovich

Oster, O.

Ostretsov, Aleksandr Andreyevich, 1903-1964

Ostrovsky, Aleksandr Nikolayevich, 1823-1886

Ostrovsky, R. A.

Osvyankina, Galina Petrovna

Ott, Leonard

Ottaway, Hugh, 1925-1979

Ottelin, Odal, 1868-1950

Ould, Hermon, 1996-1951

Ovchinnikov, Mikhail Alekseyevich

Ovchinnikov, Vyacheslav Aleksandrovich, 1936-

Ovchinnikova, Alla Aleksandrovna

Ovechkina, O.

Ozerova, A.

Ozerova, O.