Bibliography Index (U)

This is an index to the names of persons whose works appear in the Bibliography section.


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Ugryumova, Tatyana Stepanova

Ulanova, Galina Sergeyevna, 1910-1998

Ulyanova, M.

Unger, Max, 1883-1959

Ungerer, J.

Unger-Hamilton, Clive

Upton, George Putnam, 1834-1919

Uralskaya, Valeriya Iosifovna

Urban, H.

Ushullu, Ilya Ilyich

Uspenskaya, Klavdiya Vyacheslavovna

Uspenskaya, Sofya Lvovna, 1903-1965

Ustinov, Nadia Benois, 1896-1975