Bibliography Index (T)

This is an index to the names of persons whose works appear in the Bibliography section.


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Tallián, Tibor, 1946-

Talnikov, David Lazarevich, 1882-1961

Tambovskaya, N. A.

Tames, Richard Lawrence Amos, 1946-

Tanamura, Shinji, 1919-1991

Taneyev, P. V.

Taneyev, Sergey Ivanovich, 1856-1915

Tangyan, Andranik Semovich

Tanis, J.

Tanner, Michael

Tarakanov, Mikhail Yevgenyevich, 1928-1996

Taranushchenko, Valentina Alekseyevna, 1901-1965

Tarasov, A.

Tarkhov, L. F.

Tarnow, V.

Tartakov, Ioakim Viktorovich, 1860-1923

Taruskin, Richard, 1945-

Tatarintsev, Aleksandr Grigoryevich, 1927-2000

Taubert, Ernst Eduard, 1838-1934

Taylor, Benedict

Taylor, Deems, 1885-1966

Taylor, J. R.

Taylor, Philip, 1949-2007

Tchaikovskaya, Antonina Ivanovna, 1848-1917

Tchaikovskaya, Olga Georgyevna, 1917-2012

Tchaikovskaya, Praskovya Vladimirovna, 1864-1956

Tchaikovsky, Ilya Petrovich, 1795-1880

Tchaikovsky, Ippolit Ilyich, 1843-1927

Tchaikovsky, Modest Ilyich, 1850-1916

Tchaikovsky, Pyotr Ilyich, 1840-1893

Teachout, Terry, 1956-

Teibler, Hermann, 1865-1906

Téllez, Jesûs L.

Teplov, Yury Dmitriyevich

Teroganian, M. I.

Terry, Walter, 1913-1982

Tess, Tatyana, 1906-1983

Teterina, Nadezhda Ivanovna

Thayer, Alexander Wheelock, 1817-1897

Theakston, J.

Thomas, Anthony Frederick Leighton, 1927-1998

Thomas, C. J.

Thomas, Dana Lee, 1918-

Thomas, Henry, 1888-1970

Thomas, Rainer, 1951-

Thomas, Theodore, 1835-1905

Thompson, Oscar, 1887-1945

Thompson, Wendy, 1952-

Thomson, Andrew

Tibaldi Chiesa, Maria, 1896-1968

Tideböhl, Ellen von

Tiganov, Georgy Grigoryevich

Tikhomirova, S.

Tikhonova, Irina Yevgenyevna

Tikhonova, T. M.

Tikhovov, K. K.

Timofeyev, Grigory Nikolayevich, 1866-1919

Tirdatova, Yevgeniya

Titkov, V.

Titova, Yelena Vladimirovna, 1952-

Tkachuk, Tetyana Valeryeivna

Tobias, Paul

Tobias, T.

Tolmachev, O.

Tolstoy, Feofil Maktveyevich, 1810-1881

Tolstoy, Sergey Lvovich, 1863-1947

Tomashevskaya, E. V.

Tomashevsky, Boris Viktorovich, 1890-1957

Tommasini, Anthony, 1948-

Topaz, Muriel, 1932-

Toradze, Gulbat Grigoryevich, 1928-

Tørnblom, Folke H, 1908-

Tovey, Donald Francis, 1875-1940

Towers, Deirdre.

Toye, Francis, 1883-1964

Tracy, J. M.

Tranchefort, François-René

Travsky, Vladimir

Tretyakova, Liliya Sergeyevna

Treves, P.

Trezise, Simon

Troyat, Henri, 1911-2007

Tsareva, Yekaterina Mikhaylovna

Tsekhovskaya, Varvara Nikolayevna, 1872-

Tsuker, Anatoly Moyseyevich, 1944-

Tsukkerman, Viktor Abramovich, 1903-1988

Tsvetayev, A.

Tsvetayev, Serafim Aleksandrovich, 1903-1940

Tsytovich, Vladimir Ivanovich, 1931-

Tubeut, A.

Tugarinov, Yevgeny Svyatoslavovich.

Tuggle, Robert Aubrey, 1932-2016

Tulintsev, Boris

Tulupova, B.

Tumanina, Nadezhda Vasilyevna, 1909-1968

Tumashev, L.

Tupitsyn, O. B.

Turchaninov, Ivan Nikolayevich, 1839-1910

Turchinovich, A. M.

Turner, Barrie Carson, 1951-

Turner, Walter James, 1889-1946

Turok, Paul, 1929-

Turska, Irena, 1912-2012

Turyan, M.

Turygina, Lidiya Mikhaylovna

Tuysa, N.

Tyler, T. H.

Tyrkus, Michael J, 1970-

Tyrrell, John, 1942-2018

Tyukalov, P.

Tyukkelya, V.

Tyulin, Yury N.

Tyulin, Yury Nikolayevich, 1893-1978

Tyumeneva, Galina Aleksandrovna, 1908-

Tyurina, G.